Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu

Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu

 

Kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 obowi?zuje wniesienie op?aty rekrutacyjnej.

W celu jej dokonania w dowolnym banku lub w oddziale pocztowym nale?y na stosownym dowodzie wp?aty lub przelewu wpisa? nazw? konta i numer rachunku oraz umie?ci? dopisek „Rekrutacja 2006”.

Nazwy i numery kont, na które mo?na dokonywa? op?aty rekrutacyjnej.

 

UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77102035410000590200144048

 

 

UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41124015901111000014525650

 

UWM w Olsztynie

Bank Millennium

nr rachunku: 28116022020000000061938583

 

 

UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.

nr rachunku: 60203000451110000001066510

 

UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83113011890025000719200007

 

UWM w Olsztynie

Bank BPH S.A.

nr rachunku: 50106000760000321000056322


Ta strona by?a odwiedzana 4380 razy (w tym z UWM 162 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa